נותני שירות ואחריות

שם מחלקה טלפון ווצאפ מייל  או צור קשר
Epson  מדפסות      
HP  מדפסות 09-8304848   https://support.hp.com/il-he/printer 
Brother  מדפסות 03-5688456 0523855235  
Pantum  מדפסות 03-5688460   [email protected]
Canon  מדפסות 072-2558808  052-5398805  
         
HP  מחשבים 09-8304848   https://support.hp.com/il-he/printer 
Asus מחשבים 03-3741339   https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=he-il
         
         
גטר מגרסות/למניציה 03-5761555   [email protected]