תקנון אתר

תקנון תנאי שימוש באתר OFFICE DEPOT

תקנון תנאי שימוש באתר OFFICE DEPOT

 

כללי

1.              אתר אופיס דיפו ("האתר") הינו בבעלות אופיס 3000 בע"מ, ח.פ. 514962554 (אשר מהווה חלק מקבוצת UMI, המונה, בין השאר, את החברות יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ, יו.טי.אס-יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ, דן ליס א-קאר 1988 (טרייד אין) בע"מ, יוניברסל משאיות ישראל בע"מ, יוניברסל פתרונות מימון בע"מ, יו אם אי סוכנות לביטוח (1994) בע"מ), שכתובתה רחוב המסגר 10, לוד מיקוד 7129807 ("אופיס דיפו"), ומופעל על ידה. האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים על ידי גולשים באתר ("המשתמש" ו/או "הרוכש" ו/או "הלקוח"), וכן, כממשק לקשר ישיר של לקוחות אופיס דיפו, באמצעות אזור אישי המאפשר לצפות בהיסטוריית הרכישות באתר ופרטים האישיים.

2.              בכל שאלה ו/או בירור הנוגעים להפעלת האתר ולפעילותו ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של אופיס דיפו (באמצעות פרטי הקשר המפורטים בתקנון זה להלן). אופיס דיפו תעשה את מירב המאמצים להתייחס לכל פנייה בהקדם האפשרי.

3.              אופיס דיפו עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו מידע שלם ומדויק. למרות המאמץ הרב להציג את המידע באתר באופן מלא ומדויק, עשויות ליפול בו טעויות או שגיאות בתום לב. אופיס דיפו שומרת לעצמה את הזכות לתקן כל טעות שכאמור קרתה בתום לב. אופיס דיפו לא תישא באחריות במקרים אלו. התמונות באתר, וביתר הפרסומים, נועדו להמחשה בלבד.  

4.              מחירי המוצרים הנמכרים באתר אינם תואמים בהכרח למחירי המוצרים הנמכרים בסניפי אופיס דיפו, כמו כן ייתכנו מצבעים ייחודיים לאתר ומבצעיים ייחודיים לסניפי הרשת, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של אופיס דיפו.

5.              אופיס דיפו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. בכפוף לכל דין, הנוסח האחרון הינו הנוסח המחייב.

6.              בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר, יגברו הוראות תקנון זה.

7.              הוראות תקנון זה יחולו על כל גלישה באתר, שימוש ו/או רכישה של מוצרים על ידי המשתמשים באתר.

8.              תקנון זה מגלם את הכללים והתנאים לשימוש באתר והוא בלבד מסדיר את היחסים המשפטיים בין אופיס דיפו לבין המשתמש באתר. שימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה ולשאר התנאים המופיעים ו/או שיופיעו באתר בעת השימוש. משתמש אשר אינו מסכים לאיזה מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, מתבקש להימנע מלעשות שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא, לרבות הרשמה לאתר, הצטרפות למועדון הלקוחות ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר.

9.              תנאי השימוש וכל הפעולות שניתן לבצע באמצעות האתר מוסדרים על ידי חוקי מדינת ישראל וכפופים לדין הישראלי בלבד. לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו סמכות שיפוט מקומית ייחודית בלעדית, בכל עניין ומחלוקת הנוגעים לתנאי השימוש, לשימוש או לכל עילה שמקורה בפעולה שהתבצעה באמצעות באתר.

 

אופן הזמנת מוצרים ותשלום

10.          רכישת המוצרים באתר מתבצעת בדרך של יצירת סל קניות אליו מצטברים כל המוצרים שהמשתמש מבקש לרכוש באתר. ניתן לבצע את הרכישה כחבר מועדון או במצב "אורח".

11.          ניתן לבצע רכישה באמצעות כרטיס אשראי באתר. לא ניתן לבצע רכישה באמצעות כרטיס אשראי מסוג דיירקט וכן באמצעות שובר מתנה, קופון, תו קניה או זיכוי.  

12.          לאחר הזנת כל הפרטים, קבלת אישור חברת כרטיס האשראי לביצוע התשלום, ווידוא עמידת המשתמש ביתר תנאי השימוש, יסופק המוצר לבית הרוכש (או לכל כתובת אחרת לבחירת הרוכש), בהתאם לאמור להלן.

13.          ההזמנה תיקלט במערכות המחשוב אופיס דיפו ובתוך מספר שעות מסיום הליך ביצוע ההזמנה, יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הרכישה. קבלת הדואר האלקטרוני אינה מהווה ראיה על ביצוע הרכישה ואינה מחייבת את אופיס דיפו. הרישום במערכות המחשוב של אופיס דיפו, המנהלת רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לאמור בהם.  

14.          מובהר, כי הזנת פרטים אישיים כוזבים אסורה בהחלט ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין. העושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין, בגין נזקים שיגרמו לאופיס דיפו עקב שיבוש הליכי המכירה.

15.          במקרה בו לא אושרה העסקה על-ידי חברת כרטיס האשראי, יקבל הרוכש הודעה מתאימה. פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור העסקה על-ידי חברת כרטיסי האשראי ובכפוף לעמידה בהוראות תקנון תנאי שימוש זה.

אספקת מוצרים

16.          הזמנות של מוצרים מהאתר אשר תקלטנה ותאושרנה במערכת המחשוב של אופיס דיפו בימים א'-ה', תסופקנה עד 7 ימי עסקים, למעט אספקה ליישובים מסוימים בארץ לגביהם זמן האספקה יהיה עד 14 ימי עסקים או לגביהם לא מתבצעות אספקות כלל ("הישובים המוחרגים"). לרשימת היישובים המוחרגים ראה: www.orian.com/OrianSearchServices.  

17.          עקב המצב הביטחוני ששורר במדינה ומשיקולים שונים, מסרבות לעיתים חברות הובלה להוביל מוצרים ליישובים מעבר לקו הירוק ו/או לישובים מסוימים שהכניסה אליהם כרוכה בסכנת חיים למוביל. במקרה כזה יובהר העניין לרוכש ואופיס דיפו תהא רשאית לתאם עם הרוכש את מסירת המוצר במקום מוסכם אחר שיהיה מקובל על הצדדים ובהתאם למדיניות אופיס דיפו.

18.          הזמנות אשר תקלטנה ותאושרנה במערכת המחשוב של אופיס דיפו לאחר השעה 14:00 בצהריים, תחשבנה ככאלו שנקלטו ביום העסקים שלאחר היום בו נקלטו.

19.          מועדי האספקה כפופים לעיכובים עקב כוח עליון, כגון – סגרים, שביתות, השבתות, מלחמה, גיוס כללי, פגעי טבע ונסיבות דומות ו/או עיכובים עקב גורמים ו/או אירועים לא צפויים ו/או שאינם בשליטתה הבלעדית של אופיס דיפו.

20.          אופיס דיפו לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם ברוכש, לרבות אך לא רק, עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הרוכש בשעות העבודה המקובלות. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של אופיס דיפו לאספקת המוצר.

21.          אופיס דיפו אינה אחראית על עיכובים של חברת השילוח.

22.          במקרה בו התקבל אישור מהלקוח להניח את ההזמנה ליד הדלת או בארון החשמל, אופיס דיפו לא תהא אחראית לכל נזק ו\או אובדן או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו להזמנה כתוצאה מכך.

23.          מובהר כי זמן ומועד האספקה מתייחס לימי עסקים בלבד (ימים א'-ה' בלבד, לא כולל ימי חג ומועדים רשמיים, ערבי חג ימי שבתון וכיו"ב).

24.          עלות המשלוח הינה בתוספת של 29 שקלים. ברכישה מעל לסכום של 249 שקלים לא תיגבה עלות משלוח.

25.          במקרה שהלקוח או מי מטעמו לא יימצא בכתובת שנבחרה לביצוע המשלוח, אספקת ההזמנה תידחה למועד חדש סמוך (יום העסקים הבא באזור החלוקה).

26.          המוצר יסופק כפי שהוא ("AS IS").

אחריות בגין מוצר

27.          המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים ומסופקים באריזותיהם המקוריות. בהתאם לדין, חלק מהמוצרים זכאים לכתב אחריות.

28.          מובהר בזאת, כי האחריות על המוצרים באתר מוטלת על היבואן ו/או הספק ו/או היצרן, על פי כתב האחריות המצורף למוצר, ביחס למוצרים להם מצורף כתב אחריות. אם חלה תקלה בפעולתו של המוצר, על הצרכן לפנות ליבואן/הספק/היצרן על פי כתב האחריות המצורף למוצר.

החזרת מוצרים

29.          כל הרוכש מוצר באתר זה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ותקנותיו. הרוכש מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו.

30.          עסקה לרכישת מוצר באתר ניתנת לביטול באמצעות הודעה לחברה באחת הדרכים הבאות ("הודעת הביטול"):

(א)    בדוא"ל לכתובת: [email protected].

(ב)    בעל פה, באחד מסניפי אופיס דיפו או בטלפון לשירות הלקוחות של אופיס דיפו במספר 6559*;

(ג)      במשלוח דואר רשום לכתובת אופיס דיפו: המסגר 10, לוד מיקוד 7129807 (ממוען לידי אופיס דיפו);

(ד)    באתר באמצעות פניה דרך הצ'אט;  

31.   ניתן לשלוח את הודעת הביטול החל מיום ביצוע העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור בכתב אודות ביצוע העסקה המכיל את תנאי העסקה, לרבות תיאורו ומחירו של המוצר, אחריות ומדיניות ביטולים ("מסמך פרטי עסקה"), לפי המאוחר מבניהם, והכל בהתאם להוראות החוק:

א.        בביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה במוצר - תחזיר אופיס דיפו בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהלקוח סכום כלשהו. הרוכש ישיב את המוצר שרכש לרשות אופיס דיפו במקום שבו נמסר לו המוצר ויודיע על כך לאופיס דיפו. במקרה כאמור המוצר ייאסף ע"י שליח מטעם אופיס דיפו.

ב.        בביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר - תחזיר אופיס דיפו בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ותמסור עותק מהודעת ביטול החיוב, והכל בכפוף להחזרת המוצר לאחד מסניפי הרשת בתוך 14 ימים מיום ביטול העסקה, בצירוף מסמך פרטי עסקה שקיבל בדוא"ל וחשבונית העסקה.  אופיס דיפו תהיה רשאית לגבות דמי ביטול עסקה בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם.

32.          על אף האמור לעיל, ובהתאם לחוק, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום ביצועה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שבעת ההתקשרות נערכה שיחה בין אופיס דיפו לבין הלקוח כאמור (ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). אופיס דיפו תהיה רשאית לבקש מהרוכש תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

בסעיף זה:

"אדם עם מוגבלות" – כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;

"אזרח ותיק" – מי שמלאו לו 65 שנים;

"עולה חדש" – מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות.

33.          לא ניתן לבצע החזרה של מוצרים שלא עקב פגם, במקרים הבאים:

א.        מוצר שנפתח למעט ריהוט (ובלבד שלא הורכב), ציוד לבית ומוצרי חשמל (למעט אוזניות אשר לא ניתן להחזיר לאחר פתיחתן).

ב.        מוצרים שנפגמו (לרבות האריזה).

ג.          מוצרים שנעשה בהם שימוש.

ד.        מוצרים שתוקפם מוגבל (כמו ראשי דיו), מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול, שאריזתם המקורית נפתחה (כמו משחקי מחשב או רישיון שימוש לתכנת מייקרוסופט).

ה.        מוצר חשמלי שחובר לחשמל.

ו.          מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הלקוח על פי מידות או דרישות מיוחדות.

34.          ניתן לבצע ביטול עסקה או לקבל זיכוי בגין חלק מהמוצרים שנרכשו בעסקאות מסוג 1+1, השני ב-50% ודומיהם, על-פי שיעור ההנחה היחסי שניתן בפועל בעת הרכישה עבור כל המוצרים.  

 

 

 

ביטול העסקה על ידי אופיס דיפו

35.          מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה אופיס דיפו רשאית לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם המשתמש, גם במקרה בו נשלחה הודעה על ההזמנה למשתמש. התקשרות שבוטלה לא תזכה את המשתמש בכל סעד שהוא ולא יהיו למשתמש כל טענות כנגד אופיס דיפו:

א.        אם הופר סעיף מסעיפי תקנון זה ו/או מכל מסמך מחייב ו/או תנאי מתנאיו של שירות שהוצע באמצעות האתר.

ב.        אם בוצע מעשה או מחדל אשר עלול לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות, עובדי וספקי האתר.

ג.          אם השימוש באתר הווה ו/או אפשר ו/או עודד ו/או סייע לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל.

ד.        אם נפלה טעות כלשהי, לרבות טעות סופר ו/או תקלה בתקשורת ו/או כל תקלה טכנית אחרת אשר שבשה את מחיר המוצר ו/או את תיאור הפריט באתר ו/או במשלוח המוצר.

ה.        במקרה של השבתה או תקלה בפעילותו התקינה של האתר עקב "כוח עליון" ו/או עקב מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את אופיס דיפו, ו/או בכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת אופיס דיפו את פעילותו התקינה של האתר או את אספקת המוצרים.

ו.          במקרה בו לא עמד המשתמש בהתחייבות מהתחייבויותיו לרבות, אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר שהזמין ו/או בכל מקרה בו מסר המשתמש פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים, לרבות במקרה של אי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.

ז.         אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה מכירה (אך טרם המשלוח ללקוח). בוטלה ההזמנה כאמור, אופיס דיפו לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי.

ח.        מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אופיס דיפו תהא רשאית שלא לאשר הזמנה מסיבות נוספות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

שימושים אסורים באתר

36.          חל איסור על ביצוע הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת השימוש באתר:

א.       שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר.

ב.        להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.

ג.         לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.

ד.        לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.

ה.        שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.

ו.          הפצת וירוסים וכל אמצעי טכנולוגי אחר שעלול לפגוע ו/או לשבש את פעילותו התקינה של האתר.

37.          אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת הגישה לאתר ואף לחשוף את המשתמש לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על-פי כל דין.

קניין רוחני

38.          כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות כל תוכן הכלול בו הינן של אופיס דיפו בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לאופיס דיפו להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, באמצעות צד שלישי, או בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוני, מכאני, אופטי, אמצעי צילום או הקלטה וכיוצא בזה, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מאופיס דיפו או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שניתנה). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי אופיס דיפו.

פרטיות ואבטחת מידע

פרטיות המשתמשים באתר חשובה לאופיס דיפו והיא נוקטת במיטב אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע הנמסר לה על ידי המשתמשים ופרטיות לקוחותיה.  למידע מקיף ומלא אודות מדיניות הגנת הפרטיות ואבטחת מידע של אופיס דיפו לחץ כאן.

זמינות ושינוי האתר

39.          אופיס דיפו רשאית להתיר או לאסור את גישת המשתמש לאתר בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה.

40.          מבלי לגרוע מהאמור, תהיה אופיס דיפו רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

41.          אופיס דיפו תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות אל אופיס דיפו באמצעות:

שרות הלקוחות שלנו זמין בימים א׳-ה׳ בין השעות 08:30-16:00.

טלפון:6559*

דוא"ל: [email protected]