מדיניות החזרת מוצרים

מדיניות החזרת מוצרים

החזרת מוצרים

1.              כל הרוכש מוצר באתר זה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ותקנותיו. הרוכש מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו.

2.              עסקה לרכישת מוצר באתר ניתנת לביטול באמצעות הודעה לחברה באחת הדרכים הבאות ("הודעת הביטול"):

(א)    בדוא"ל לכתובת: [email protected].

(ב)    בעל פה, באחד מסניפי אופיס דיפו או בטלפון לשירות הלקוחות של אופיס דיפו במספר 6559*;

(ג)      במשלוח דואר רשום לכתובת אופיס דיפו: המסגר 10, לוד מיקוד 7129807 (ממוען לידי אופיס דיפו);

(ד)    באמצעות חלונית הצ'אט ("בוט") המופיעה בדף הראשי של האתר (הזמנות באתר; ביטול הזמנה).

3.       בהודעת הביטול יכלול הרוכש את שמו המלא, מספר ההזמנה ואת פרטי ההתקשרות עמו.

4.       ניתן לשלוח את הודעת הביטול החל מיום ביצוע העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור בכתב אודות ביצוע העסקה המכיל את תנאי העסקה, לרבות תיאורו ומחירו של המוצר, אחריות ומדיניות ביטולים ("מסמך פרטי עסקה"), לפי המאוחר מבניהם, והכל בהתאם להוראות החוק:

א.        בביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה במוצר - תחזיר אופיס דיפו בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהלקוח סכום כלשהו. הרוכש ישיב את המוצר שרכש לרשות אופיס דיפו במקום שבו נמסר לו המוצר ויודיע על כך לאופיס דיפו. במקרה כאמור המוצר ייאסף ע"י שליח מטעם אופיס דיפו.

ב.        בביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר - תחזיר אופיס דיפו בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ותמסור עותק מהודעת ביטול החיוב, והכל בכפוף להחזרת המוצר לאחד מסניפי הרשת בתוך 14 ימים מיום ביטול העסקה, בצירוף מסמך פרטי עסקה שקיבל בדוא"ל וחשבונית העסקה. אופיס דיפו תהיה רשאית לגבות דמי ביטול עסקה בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם.

5.              על אף האמור לעיל, ובהתאם לחוק, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום ביצועה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שבעת ההתקשרות נערכה שיחה בין אופיס דיפו לבין הלקוח כאמור (ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). אופיס דיפו תהיה רשאית לבקש מהרוכש תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

בסעיף זה:

"אדם עם מוגבלות" – כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;

"אזרח ותיק" – מי שמלאו לו 65 שנים;

"עולה חדש" – מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות.

6.              לא ניתן לבצע החזרה של מוצרים שלא עקב פגם, במקרים הבאים:

א.        מוצר שנפתח למעט ריהוט (ובלבד שלא הורכב), ציוד לבית ומוצרי חשמל (למעט אוזניות אשר לא ניתן להחזיר לאחר פתיחתן).

ב.        מוצרים שנפגמו (לרבות האריזה).

ג.          מוצרים שנעשה בהם שימוש.

ד.        מוצרים שתוקפם מוגבל (כמו ראשי דיו), מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול, שאריזתם המקורית נפתחה (כמו משחקי מחשב או רישיון שימוש לתכנת מייקרוסופט).

ה.        מוצר חשמלי שחובר לחשמל.

ו.          מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הלקוח על פי מידות או דרישות מיוחדות.

7.              ניתן לבצע ביטול עסקה או לקבל זיכוי בגין חלק מהמוצרים שנרכשו בעסקאות מסוג 1+1, השני ב-50% ודומיהם, על-פי שיעור ההנחה היחסי שניתן בפועל בעת הרכישה עבור כל המוצרים.