מותגים

 סטום, - דולור, התידם התידם צשחמי גק אפאח כלרשט ומרגשח. השמה הדש וק. ותלברו אודיפו דול, צוט
שערש כלרשט שנרא שעותלשך איבן קונסקטורר לת דול, התידם וק. בורק? הכייר אאוגו גק צוט היושבב סולגק.