מחברות | מחברות חכמות | מחברות ספירלה לבית ספר ולמשרד אופיס דיפו

מחברות חזרה לבית ספר

מחברת היא אוסף דפי נייר הכרוכים ביחד לצורך כתיבה בהם. המחברת משמשת בעיקר תלמידים בבית ספר, אך גם לצרכים משרדיים, וכותבים בה בכתב יד באמצעות מכשירי כתיבה. בעבר נעשה שימוש נרחב בתחומים רבים ומגוונים בחיי היום-יום, אך עם חדירת המחשב והמדפסת לכל תחומי החיים, מתמעט בה השימוש.

המחברת מזוהה בעיקר עם בית הספר והתלמידים המשתמשים בו. היא כלי עיקרי לביצוע מטלות שונות במסגרת הלימודים, הכוללות העתקה מהלוח ושיעורי בית. גם בעידן המחשב, עדיין מהווה המחברת פריט הכרחי בכל ילקוט של תלמיד בית ספר.

הכתיבה במחברת מתחילה כבר בכיתה א’ ונמשכת עד כיתה י”ב, ובכל השנים הללו כותבים בה התלמידים בעט או בעיפרון – שיעורי בית, סיכומי שיעורים, תקצירים של נושאים, עבודות, בחינות, ותרגילים בכל התחומים הנלמדים בבית הספר. המחברות נקראות על שם השיעור בו הן עוסקות. כך מכיר אותן התלמיד הכותב בהן כ”מחברת לשון” או “מחברת גאוגרפיה” או “מחברת אלגברה”. גם במערכות החינוך הגבוהות יותר, המכללות והאוניברסיטאות, עדיין נעזרים בה הסטודנטים להכנת סיכומי הרצאות ורישומים שונים, אם-כי במערכות אלה עיקר המטלות נעשות באמצעות מחשבים ומדפסות.

בחיי היום יום התמעט השימוש במחברת, אך עדיין היא נחשבת כציוד משרדי או כלי שנעזרים בו לכתיבה במקום בו אין מחשב, וכן על ידי אנשים שמסיבות שונות מעדיפים לכתוב בכתב יד ולא באמצעי המקובל היום – מעבד תמלילים

מציג 94 פריטים
סינון
 • דפדפת משובץ 80 גר A4 חב-5 OD
 • מחברת מעבדה CAMPUS PP שורה פסטל
 • בלוק ציור 1/4 240 גר
 • מחברת סיכה CAMPUS A5 צבע 10שורות חב-5
 • בלוק ציור 1/8 240 גר
 • מחברת 2 נושא CAMPUS A4 PP שורה
 • מחברת כתיבה נכונה קמפוס A5 שורות מקווקו
 • מחברת ספירל�CAMPUS A4 PP�נושא 1 שורה חב-3
 • מחברת סיכה CAMPUS A5 צבע 14שורות חב-5
 • דפדפת 40דף�CAMPUS A4�חלקה חב-10
 • דפדפת�A4�משובץ 40דף חב-10
 • דפדפת�A4�שורה 40דף חב-10 קמפוס
 • דפדפת OXFORD A4 משובץ 72דף חב-5
 • דפדפת OXFORD A4 שורה 72דף חב-5
 • מח’ כריכה קשה א-ב 100 דף�A4�קמפוס
 • מח’ כריכה קשה א-ב 100 דף�A5�קמפוס
 • מח’ כריכה קשה חלקה 100 דף�A4�קמפוס
 • מח’ כריכה קשה חלקה 100 דף�A5�קמפוס
 • מח’ כריכה קשה שורה 100 דף�A4�קמפוס
 • מח’ כריכה קשה שורה 100 דף�A5�קמפוס
 • מחברת 2 נושא CAMPUS A4 PP משובץ
 • מחברת 3 נושא�CAMPUS A4 PP�משובץ
 • מחברת 3 נושא�CAMPUS A4 PP�שורה
 • מחברת 4 נושא�CAMPUS A4 PP�משובץ
 • מחברת 4 נושא�CAMPUS A4 PP�שורה
 • מחברת 5 נושא�CAMPUS A4 PP�משובץ
 • מחברת 5 נושא�CAMPUS A4 PP�שורה
 • מחברת כתיבה נכונה קמפוס A5 משובץ לכתה א’
 • מחברת URBAN PP פסטל נושא 1 משובץ חב-5
 • מחברת חכמה קמפוס�A5�כתיבה נכונה 14 שורות
 • מחברת חכמה קמפוס�A5�כתיבה נכונה 14 שורות מקווקות
 • מחברת חכמה קמפוס�A5�כתיבה נכונה אנגלית
 • מחברת כריכה קשה גומיה אב�A4 CAMPUS
 • מחברת כריכה קשה גומיה אב�A5 CAMPUS
 • מחברת כריכה קשה גומיה חלק�A4 CAMPUS
 • מחברת כריכה קשה גומיה חלק�A5 CAMPUS
 • מחברת כריכה קשה גומיה שורה�A4 CAMPUS
 • מחברת כריכה קשה גומיה שורה�A5 CAMPUS
 • מחברת כתיבה נכונה קמפוס A4 10 שורות
 • מחברת כתיבה נכונה קמפוס A4 10 שורות מקווקו
 • מחברת מעבדה CAMPUS PP חלק
 • מחברת מעבדה CAMPUS PP משובץ
 • מחברת מעבדה�CAMPUS PP�משובץ פסטל
 • מחברת מעבדה CAMPUS PP שורה
 • מחברת סיכה CAMPUS A5 צבע חלקה חב-5
 • מחברת סיכה CAMPUS A5 צבע משובץ חב-5
 • מחברת סיכה תווים 24X17
 • מחברת ספירל 2 נו’ משובץ�PP A5
 • מחברת ספירל 2 נו’ שורה�PP A5
 • מחברת ספירל�CAMPUS A4 PP�נושא 1 משובץ חב-3
 • מחברת ספירל PP A4 חשבון אוניל בנות
 • מחברת ספירל PP A4 חשבון אוניל בנים
 • מחברת ספירל PP A4 חשבון ברצלונה
 • מחברת ספירל PP A4 חשבון גיימינג
 • מחברת ספירל PP A4 חשבון הלו קיטי
 • מחברת ספירל PP A4 חשבון חד קרן
 • מחברת ספירל PP A4 חשבון טורנובסקי
 • מחברת ספירל PP A4 חשבון יובנטוס
 • מחברת ספירל PP A4 חשבון מינה
 • מחברת ספירל PP A4 חשבון מיני
 • מחברת ספירל PP A4 חשבון מיני מיקי XOXO
 • מחברת ספירל PP A4 חשבון מיקי
 • מחברת ספירל PP A4 חשבון סמיילי
 • מחברת ספירל PP A4 חשבון סמיילי נשים
 • מחברת ספירל PP A4 חשבון סקייט בוגר
 • מחברת ספירל PP A4 חשבון פול פרנק
 • מחברת ספירל PP A4 חשבון פורטנייט
 • מחברת ספירל PP A4 שורה אוניל בנות
 • מחברת ספירל PP A4 שורה אוניל בנים
 • מחברת ספירל PP A4 שורה ברצלונה
 • מחברת ספירל PP A4 שורה גיימינג
 • מחברת ספירל PP A4 שורה הלו קיטי
 • מחברת ספירל PP A4 שורה חד קרן
 • מחברת ספירל PP A4 שורה יובנטוס
 • מחברת ספירל PP A4 שורה מינה
 • מחברת ספירל PP A4 שורה מיני
 • מחברת ספירל PP A4 שורה מיני מיקי XOXO
 • מחברת ספירל PP A4 שורה סמיילי נשים
 • מחברת ספירל PP A4 שורה סקייט בוגר
 • מחברת ספירל PP A4 שורה פול פרנק
 • מחברת ספירל PP A4 שורה פורטנייט
 • מחברת ספירל בייסיק�A4 PP�נושא 1 משובץ
 • מחברת ספירל בייסיק�A4�פסטל נושא 1 משובץ
 • מחברת ספירל בייסיק A4 פסטל נושא 1 שורה
 • מחברת ספירל בייסיק נושא 1 שורה חב-3
 • מחברת קמפוס A5 כתיבה נכונה 14 שורות
 • משובץ אוקספ B5 בלוק ספירל צהוב
 • מחברת תוים סיכה Campus A4
 • פנקס על�CAMPUS PP 8X12
 • פנקס צד�CAMPUS PP 8X12
 • פפירוס בלוק ציור כ.קשה�A4
 • פפירוס בלוק ציור ספירל צד�A5
 • מדבקות למחברת CAMPUS פסטל חב-3
 • מחברת כתיבה נכונה קמפוס A5 שורות מקווקו