מחברות | מחברות חכמות | מחברות ספירלה לבית ספר ולמשרד אופיס דיפו

מחברות חזרה לבית ספר

מחברת היא אוסף דפי נייר הכרוכים ביחד לצורך כתיבה בהם. המחברת משמשת בעיקר תלמידים בבית ספר, אך גם לצרכים משרדיים, וכותבים בה בכתב יד באמצעות מכשירי כתיבה. בעבר נעשה שימוש נרחב בתחומים רבים ומגוונים בחיי היום-יום, אך עם חדירת המחשב והמדפסת לכל תחומי החיים, מתמעט בה השימוש.

המחברת מזוהה בעיקר עם בית הספר והתלמידים המשתמשים בו. היא כלי עיקרי לביצוע מטלות שונות במסגרת הלימודים, הכוללות העתקה מהלוח ושיעורי בית. גם בעידן המחשב, עדיין מהווה המחברת פריט הכרחי בכל ילקוט של תלמיד בית ספר.

הכתיבה במחברת מתחילה כבר בכיתה א’ ונמשכת עד כיתה י”ב, ובכל השנים הללו כותבים בה התלמידים בעט או בעיפרון – שיעורי בית, סיכומי שיעורים, תקצירים של נושאים, עבודות, בחינות, ותרגילים בכל התחומים הנלמדים בבית הספר. המחברות נקראות על שם השיעור בו הן עוסקות. כך מכיר אותן התלמיד הכותב בהן כ”מחברת לשון” או “מחברת גאוגרפיה” או “מחברת אלגברה”. גם במערכות החינוך הגבוהות יותר, המכללות והאוניברסיטאות, עדיין נעזרים בה הסטודנטים להכנת סיכומי הרצאות ורישומים שונים, אם-כי במערכות אלה עיקר המטלות נעשות באמצעות מחשבים ומדפסות.

בחיי היום יום התמעט השימוש במחברת, אך עדיין היא נחשבת כציוד משרדי או כלי שנעזרים בו לכתיבה במקום בו אין מחשב, וכן על ידי אנשים שמסיבות שונות מעדיפים לכתוב בכתב יד ולא באמצעי המקובל היום – מעבד תמלילים

מציג 95 פריטים
סינון
 • דפדפת משובץ 80 גר A4 חב-5 OD
 • מחברת מעבדה CAMPUS PP שורה פסטל
 • בלוק ציור 1/4 240 גר
 • מחברת סיכה CAMPUS A5 צבע 10שורות חב-5
 • בלוק ציור 1/8 240 גר
 • מחברת 2 נושא CAMPUS A4 PP שורה
 • מחברת כתיבה נכונה קמפוס A5 שורות מקווקו
 • מחברת ספירל�CAMPUS A4 PP�נושא 1 שורה חב-3
 • מחברת סיכה CAMPUS A5 צבע 14שורות חב-5
 • דפדפת 40דף�CAMPUS A4�חלקה חב-10
 • דפדפת�A4�משובץ 40דף חב-10
 • דפדפת�A4�שורה 40דף חב-10 קמפוס

סוף התוכן

הגעת לקצה; הוצגו כל המוצרים בקטגוריה