מזמינים היום – מקבלים היום!
גם בימים אלו, אנחנו כאן בשבילך ❤️
מגוון ענק של מוצרים לבית ולסביבת העבודה, מהמותגים המובילים במשלוח עד הבית!
מנהל/ת הסניף מחכה להודעת וואטסאפ ממך רק רוכשים ואנחנו מוציאים לך משלוח עד הבית! אז למה את/ה מחכה?
בכפוף לתקנון המפורט מטה

הסניפים המשתתפים במשלוחים “מהיום להיום”:
חוצות חיפה: וואטסאפ 054-5432248
שפיים: וואטסאפ 054-2379190
מגדל שלום: וואטסאפ 054-7842311
קריית אונו: וואטסאפ 054-5432470
מודיעין: וואטסאפ 054-9071762
ראשל”צ, סינמה סיטי: וואטסאפ 054-2370991
באר-שבע: וואטסאפ 054-5429335
אשדוד: וואטסאפ 054-2962953

תקנון אופיס עד הבית בשירות משלוחים מהיר מהיום – להיום !

 1. תיאור השירות

בהתאם להוראות תקנון זה, תעמיד החברה אפשרות להזמנת מוצרים באמצעות שליחת הודעת וואטסאפ לסניף המשתתף בשירות משלוחים זה. הכולל תשלום באמצעות חיוב טלפוני מאובטח ובחירת משלוח המיועד לאספקה באותו היום, השירות תקף רק על המוצרים הקיימים בסניף המבצע את המכירה ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה בלבד.

 

 1. ימים ושעות קבלת הזמנות:

א’-ה’: 16:00 – 10:00

הזמנות שיתקבלו מהלקוחות עד שעה זו יסופקו באותו יום העסקים, במקרה שהזמנה לא סופקה באותו היום היא

תופץ ביום העסקים הבא בתיאום עם הלקוח. כמו כן, הזמנות שיתקבלו לאחר מועד קבלת ההזמנות הנקוב בסעיף

א’ לעיל – יסופקו ביום העסקים שלמחרת.

אספקת הזמנות: א’-ה’: 21:00 – 11:00 | שישי: 15:00 – 10:00

 

 1. תנאי אספקה:
 • ימי עסקים הינם ימי עבודה (לא כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחג)
 • בתקופות חגים עשויים זמני האספקה להשתנות והם יעודכנו בתקנון זה.

 

 1. עלות השירות:
 • משלוח “מהיום – להיום” כרוך בתשלום של 65 ₪* בגין כל חבילה בודדת.
 • מידות ומשקל חבילה בודדת: (אורך, רוחב וגובה בסנטימטרים לסך כל הפריטים):40X45X45 ועד 10 ק”ג.

 לא ניתן לשלח מוצרי ריהוט כלל במשלוח מהיום להיום.

 

 1. עסקה מאובטחת:

השירות מבוסס על מנגנון שליחת הודעה לנייד של מחזיק הכרטיס לטובת אישור / סירוב עסקה טלפונית.

נוסח הודעת הSMS  אשר הלקוח יקבל טרם ביצוע החיוב:

“עסקה על סך XXX.X ש”ח מבית העסק “אופיס 3000 בע”מ” ממתינה לאישורך. לאישור הקש את הספרה 2, לסירוב הקש את הספרה 9, לבירורים ניתן ליצור קשר בטלפון 03-6178800″.

בקבלת הודעת SMS – כאשר מחזיק כרטיס האשראי אישר בלחצן (2), בית העסק מעביר את העסקה בשנית לאישור העסקה.

בעת ומחזיק כרטיס האשראי אינו קיבל SMS – על בעל הכרטיס לפנות למנפיק הכרטיס (חברת האשראי) לקבלת קוד אישור.

השירות אינו תקף על מחזיקי כרטיס אשראי אמריקן אקספרס וכרטיס אשראי דיינרס.

 

 

 1. שיטת משלוח:
 2. משלוחים באמצעות קטנועים או רכבים
 3. משקל מקסימלי לשליחות 10 ק”ג לחבילה בודדת
 4. יעד האספקה לא יעלה על 10 ק”מ מהסניף בו בוצעה העסקה, בעת ויעלה על 10 ק”מ, תחול תוספת של 7 ₪ לכל ק”מ נוסף.
 5. השירות ניתן בערים וביישובים הסמוכים לחיפה, שפיים, ת”א, קריית אונו, ראשל”צ, מודיעין, אשדוד, באר שבע ובכפוף לרשום בסעיף 3 לעיל.

 

 

 

 1. אופן השליחות:

השליחות תבוצע ע”י חברת “גט טקסי” השליח מגיע עד מקום המסירה ומתקשר ללקוח מקבל ההזמנה, הלקוח מתבקש לצאת אל השליח לאסוף החבילה מהשליח. במקרה שיש ללקוח מגבלה או קושי כלשהו יודיע על כך מראש במעמד ההזמנה והשליח יעשה מאמץ לספק את המשלוח לפתח הדלת.

 

 1. השירות

 

  1. השירות זמין יתקיים לקהל הרחב באמצעות פניה לחנות המשתתפת בשירות משלוחים גט טקסי.
  2. קיומו של מלאי בסניף הקרוב המשתתף בשירות “גט משלוחים” בטווח של 10 ק”מ למקום האספקה.
  3. השירות נערך בכפוף לתקנון זה, ואין בתנאי השירות כפי שהם מפורטים בתקנון זה ו/או באתר בכדי לגרוע ו/או לשנות מכל הגנה ו/או זכות המוקנות לחברה על פי כל הסכם ו/או דין.
  4. כל פעולה של משתתף בשירות תהיה תקפה רק אם נעשתה במשך השירות ובהתאם לתקנון ולהוראות השירות ועל פי דין.
  5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את השירות בכל עת, כולה או חלקה, וכן לשנות את תכניו ו/או נהליו ו/או מועדיו ו/או כל פרט אחר הנוגע אליו, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  6. החברה לא תהיה אחראית על כל פרסום המבצע בכל דרך שהיא שייעשה על ידי משתתף בשירות, לרבות שילוב קישורים לעמוד המשתתף בתחרות בפורומים שונים, בתגובות להודעות ובכל תוכן גולשים אחר ברשת אשר ישולבו על ידי המשתתפים בשירות.
  7. משתתף השירות, מסכים, מאשר ומצהיר כל אחד מהמשתתפים, כי קרא את תקנון השירות וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי התקנון יחול עליו וחייבו לכל דבר ועניין.

 

 1. ויתור ופטור מאחריות
  1. למען הסר ספק מודגש בזאת, כי החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיות על אי הצלחה של משתמש בשירות בנסיבות בהן הוא נחסם לשירותים (ו/או חלקם), בידיעתו או שלא בידיעתו ו/או בכל מקרה של תקלה טכנית אשר תמנע מן המשתתף בשירות השתתפות כאמור.
  2. ניהול בשירות נעשה באמצעות אמצעי ותוכנות מחשב (להלן: “המערכות ”) שפעילותן אינה חפה משגיאות ו/או תקלות. למען הסר ספק, החברה ו/או מי מטעמה, אינם מתחייבים כי לא תהיינה שגיאות או תקלות בניהול השירות והם אינם אחראים לתקלות הנובעות מתקלות במערכות ו/או מרשת האינטרנט ו/או מכל גורם שהוא אשר לחברה אין שליטה על פעילותו ופעולותיו, ולכל תקלה הנובעת מכח עליון כדוגמת שביתות, מלחמות, פיגועי טרור או פגעי מזג אוויר, ולמשתתף בתחרות לא תהיה כל עילה, דרישה, טענה או תביעה, הקשורה במישרין או בעקיפין בכל האמור לעיל, לרבות התחרות, תוצאותיו וכל הקשור בו.
  3. במקרה של תקלה כלשהי אשר תפגע בהתנהלותו התקינה של בשירות לחברה יהיה שיקול דעת מלא להחליט האם ברצונה לבטל או לשנות או לקצר או להאריך או לבצע כל פעולה בקשר לשירות.
  4. כל הזכויות בקשר עם בשירות לרבות כל זכות קניין רוחני, סימנים מסחריים וכו’ בקשר עם המבצע תהיינה נתונות במלואן ובאופן בלעדי לחברה.
  5. מוצהר בזה במפורש כי השתתפות בשירות הינה לצורכי שעשוע בלבד, ובהשתתפותו, מצהיר המשתתף בשירות באופן בלתי חוזר ובלתי ניתן לביטול או שינוי, כי אין ולא תהיה לו ולכל הבא מטעמו, כל דרישה, טענה ו/או תביעה כלפי החברה מנהליה, עובדיה ומי מטעמה בקשר עם התחרות.
  6. השתתפות בשירות על כל שלביה תהא על אחריותם הבלעדית של משתתפי המבצע. החברה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למי ממשתתפי המבצע עקב ו/או בקשר עם השתתפות ו/או אי השתתפות בשירות או בכל חלק ממנו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש כי השתתפות בשירות לא תקים למשתתפים כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם התחרות.

 

 1. הגנה על מדיניות פרטיות
  1. בנוסף לאמור לעיל, ייתכן כי משתתף בשירות ייאלץ למסור לחברה ו/או לספק פרטים נוספים בעתיד.
  2. החברה תשמור על הפרטים שיימסרו לה בהתאם להוראות הדין. למרות האמור לעיל, המשתתף נותן בזאת את הסכמתו לכך שהחברה תהיה רשאית:
   1. להעביר פרטי המשתתף בשירות לאחר, על פי סמכות שבדין;
   2. לפעול כדי להגן על האינטרסים של משתתפים אחרים בשירות או של לקוחותיהם;
   3. לעשות שימוש מסחרי, פרסומי ו/או שיווקי, בפרטים, בנתונים ובמידע הקיים בידי עורכי המבצע;
   4. לעשות שימוש בפרטים לכל מטרה סבירה אחרת, העולה באופן ישיר או מפורש, מתנאי תקנון זה.
  1. מבלי לפגוע באמור בתקנון זה לעיל, החברה לא תעביר לצדדים שלישיים, את פרטיו האישיים של משתתף בשירות ו/או שולח חומר אשר לא הוכרז כזוכה ו/או כמועמד סופי, אלא במקרים המפורטים להלן:
   1. במקרה שהפר את תנאי התקנון, כפי שיידרש לצורך שמירה על זכויותיהם של עורכי המבצע;
   2. ככל ויינתן צו על ידי רשות מוסמכת המורה לעורכי המבצע לעשות כן;
   3. בכל מקרה שעורכי המבצע יסברו כי חשיפת המידע דרושה, לצורך מניעת נזק לגוף או לרכוש המשתתפים או צד שלישי;
  1. החברה אינה מתחייבת, כי המידע המצוי באתר יהיה חסין באופן מוחלט, מפני גישה בלתי מורשית של צדדים שלישיים ואינם אחראים כלפי משתתף בשירות, לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרמו לו כתוצאה מגישה ו/או חדירה בלתי מורשית לרבות מחיקה ו/או העברה ו/או השמדה ו/או שיבוש של פרטיו האישיים של המשתתף בשירות אשר נשלחו במסגרת השתתפות בשירות .

 

 1. שונות
  1. ככל והוראה מהוראות תקנון זה תגלה כבלתי אכיפה או בלתי חוקית מסיבה כלשהי, הוראות התקנון האחרות יישארו בתוקף עד כמה שניתן בהתאם להוראות כל דין.
  1. לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל הקשור והנובע מתקנון זה ומן התחרות. על הוראות תקנון זה ועל התחרות יחול הדין הישראלי בלבד, ללא כללי ברירת הדין שבו.
  2. החברה שומרת על זכותה, לשנות את הוראות תקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת, ללא כל הודעה מראש למשתתף. למשתתף לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה, כלפי ו/או מי מטעמה, בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין נזקים ו/או תקלות שיגרמו לו, בגין השינויים ותוך כדי ביצועם.
  3. תקנון זה ממצה את זכויות וחובות הצדדים בקשר לשימוש בשירות מהווה הסכמה מלאה לאמור בו.